En ny generation​

Generationsskifte – husk advokatrådgivning

​Mange virksomheder står over for et generationsskifte de kommende år. Det forhold, at virksomhedsejerne bliver ældre og ældre kombineret med det faktum, at Danmark har den laveste andel af selvstændige i Europa (hele 92,2 % vælger livet som lønmodtagere), gør, at et generationsskifte ofte har en ret lang tidshorisont fra de alvorlige overvejelser hos den ældre generation påbegyndes, indtil gennemførelse af generationsskiftet faktisk finder sted. 

Advokathuset Bliddal yder specialiseret bistand i forbindelse med generationsskifte af virksomheder, både når det drejer sig om hele eller delvise generationsskifter enten med familie eller nære medarbejdere. Vi har en holistisk og løsningsorienteret tilgang til tingene, som tager højde for ejerens oplevelse af processen, og hvor vi hjælper med at komme igennem de svære perioder med fokus på det menneskelige aspekt samtidigt med, at vi får flyttet bolden derhen, hvor vi ønsker den skal lande. 

Et generationsskifte kan enten finde sted, mens ejer fortsat lever, eller det kan ske i forbindelse med et dødsfald. Uanset hvad, bør ejeren have en velforberedt plan for, hvad der skal ske og have styr på sin virksomhed. En plan er vigtig, ligesom orden i eget hus er af stor væsentlighed. Det at have styr på sine aftaler med kunderne og ens leverandører, virksomhedens ansættelseskontrakter m.m. er en vigtig del af processen og altafgørende for, at ejeren kommer i mål med den ønskede overdragelse til en ny generation. 

Et generationsskifte finder oftest sted i samarbejde med sælgers revisor, hvor vor rådgivning og arbejde består bl.a. af følgende: 

  1. Hvilken juridisk virksomhedsform, der er mest hensigtsmæssig til det konkrete formål
  2. Om overdragelse bør ske fuldt ud eller delvist eller alternativt ad flere omgange over en årrække (successivt)
  3. De skatte- og afgiftsmæssige forhold (hvordan undgår parterne at binde for mange likvider i overdragelsen, så selskabet kommer bedst muligt videre med den nye ejer samtidigt med, at der tages hensyn til både sælger og køber?)
  4. Gennemgang og eventuel ajourføring af eksisterende aftaler med kunder og leverandører, så ny ejer undgår opsigelser fra kontraktparter, som følge af virksomhedsoverdragelsen
  5. Plan for finansiering af generationsskiftet (kontanter, gave eventuelt kombineret med passivpost, gældsbrev, løbende ydelse og/eller nedslag i værdien grundet succession m.m.)
  6. Udarbejdelse af overdragelsesaftaler, ejeraftaler og meddelelser til offentlige myndigheder
  7. Tilbagerulningsklausul med returoverdragelsesmuligheder, hvor virksomheden kan overdrages retur med succession til sælger inden for de første 5 år uden særlige betingelser herfor
  8. Afklaring af om testamente er relevant for sælger i forhold til eventuelle andre familiemedlemmer som følge af generationsskiftet

Ud over de anførte punkter, er der aldrig to generationsskifter, som er ens. Oftest skal der ske afklaring af en lang række øvrige spørgsmål, som altid afhænger af den konkrete situation. 

En generationsskifteproces er meget personlig, da der er mange følelser involveret på begge sider af bordet. Derudover er processen ofte alt andet lige komplekst. Vi har en helheds- og løsningsorienteret tilgang til generationsskifter, og vi gør os stor umage med at tale om tingene på en forståelig måde. 

Vi bistår naturligvis ligeledes med virksomhedsoverdragelser, som er det andet ord for generationsskifte. Her sker overdragelsen til andre end familiemedlemmer eller nære medarbejdere.

Din sag - vores sag

Kontaktoplysninger

Advokathuset Bliddal

CVR-/ApS-nr.: 29916462

Bredgade 20, 6920 Videbæk

Telefon: 97 17 22 44

E-mail: paulex@paulex.dk

Sikker mail: sikkermail@paulex.dk  

facebook-app-symbol-hvid   linkedin   instagram​​

TRUSTPILOT

Kontakt os

​Udfyld formularen herunder og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi bestræber os på at svare alle henvendelser hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer i hverdagene. Hvis din henvendelse haster kan du ringe på 97 17 22 44.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt