Din sag - vores sag

​Løsninger med fokus på mennesket

Sexchikane

Ifølge en undersøgelse fra 2007, har næsten hver tiende af kvinderne på det danske arbejdsmarked været udsat for sexchikane. Til sammenligning er det blot tre procent af mændene, der har følt sig krænket.

Det er dog kun et fåtal af disse sager, der når retten. Langt de fleste forløb omkring sexchikane bliver ordnet internt i virksomhederne.


Sexchikane kan betegnes som en kombination af magtanvendelse og seksuel adfærd, og den kan både være verbal og fysisk.


Det kan på den måde spænde fra nærgående spørgsmål eller kommentarer om ens seksualitet til direkte fysiske overgreb.

Det er typisk kvinder i mindre magtfulde positioner, der bliver udsat for sexchikane. Det kan for eksempel være praktikanter, timelønnede, fraskilte kvinder, unge kvinder, enker, kvinder i usikre stillinger eller kvinder i mandefag. Men også homoseksuelle mænd og mænd, der tilhører etniske minoriteter, har en større risiko for at blive udsat for sexchikane.


Dermed er der eksempelvis endnu ikke nogen sexchikanesager med heteroseksuelle mandlige ofre, der er nået retten.

Samtidig er der flere forhold, der kan have indflydelse på, hvorvidt et givent forhold bliver betegnet som sexchikane. Blandt andet omgangstonen på arbejdspladsen kan have indflydelse på, hvornår noget bliver betegnet som sexchikane.
Men det langt vigtigste er, at man siger fra, så snart man føler sig chikaneret.

Hvordan påvirker sexchikane dig?

Der er ingen tvivl om, at sexchikane har alvorlig indflydelse på dem, der bliver forulempet.


Kendte symptomer er blandt andet angst, mangel på selvtillid, ligesom hjertebanken og maveproblemer ofte forekommer hos dem, der bliver chikaneret.Det kan ofte føre til sygemeldinger og på længere sigt opsigelser.

Hvad skal du gøre, hvis du føler dig chikaneret?

I langt de fleste tilfælde, er det vigtigt, at man siger klart fra over for den, der udøver chikanen. Ofte mener kollegaen, chefen eller arbejdsgiveren ikke, at han gør noget galt, og det er derfor nødvendigt at tydeliggøre, at ens grænse bliver overskredet.

I vid udstrækning bliver det også først betragtet som egentlig chikane, hvis det finder sted flere gange, og i mange tilfælde vil chikanen ophøre, når krænkeren bliver opmærksom på, at hans opførsel er uacceptabel.

Det er ekstremt vigtigt, at med mindre det drejer sig om grove krænkelser, så skal man klart markere, hvad der er uønsket, og hvad der er velkommen kontakt.
Det skyldes blandt andet, at det er meget subjektivt, hvor ens grænser går.

For en del vil det være grænseoverskridende direkte at konfrontere den, der chikanerer. Her kan man benytte en af sine kollegaer til at betro sig til. En, der så tager affære og hjælper til at chikanen ophører.

Hvis det ikke er arbejdsgiveren, der chikanerer, kan det også være vigtigt at inddrage ham eller hende i problemerne. Både så arbejdsgiver kan skride til handling, men også fordi, at arbejdsgiver også kan blive stillet til ansvar, hvis situationen ikke kan ordnes internt på arbejdspladsen.

Derudover er det nyttigt at være i dialog med sin fagforening eller advokat - især, hvis chikanen tærer så meget, at det fører til sygemelding.

Hvad, hvis det ikke kan ordnes internt på arbejdspladsen?

Det er kun de færreste sexchikanesager, der ikke bliver løst på arbejdspladsen.


At trække konflikten skridtet videre har både indflydelse på virksomhedens omdømme, man kan også føre til familiære konflikter, hvis krænkeren for eksempel er gift.
Men alle er beskyttet af ligebehandlingsloven og ligestillingsloven, og reglerne må anvendes, hvis konflikten ikke kan løses internt.


Bliver en retssag nødvendig, ligger erstatningsrammen indenfor samme område som ved voldtægtsforsøg, altså typisk et sted mellem 25.000 - 30.000 kroner.
Her er det vigtigt, at denne proces bliver sat i gang hurtigt. Går der en længere periode, typisk over et halvt år inden anmeldelse, kan sagen tabes på grund af passivitet fra den krænkedes side.


Det er kun, hvis der er tale om fysiske overgreb og krænkeren direkte forbryder sig mod straffeloven, at en sag om sexchikane kan ende med fængsel for den, der udøver sexchikanen.

Video om sexchikane:

Her kan du se et udsnit af Lotte Bliddals foredrag om sexchikane, hvor hun blandet forklarer mere om, hvad der skal til, før der i det hele taget er tale om sexchikane, og hvad man skal gøre, hvad man bliver udsat for det.​​

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Du kan downloade en brochure om sexchikane her

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Prispolitik

Åbenhed

Vi undersøger altid, om du
​har mulighed for fri proces.

Hvem er vi

Profil

Læs om
​Advokathuset Bliddal

KONTAKT

SEND DIN BESKED

Står du med nogle spørgsmål, så er du altid

velkommen til at kontakte os.

​Firmainformation

Advokathuset Bliddal
​CVR-/ApS-nr.: 29916462

Adresseinformation

Kontaktinformation

Telefon: 97 17 22 44

E-mail: paulex@paulex.dk