Din sag - vores sag

​Løsninger med fokus på mennesket

Åbenhed om salær

Vi ønsker åbenhed om vores salærberegninger, og når du kommer med en sag til os, vil vi altid som det første undersøge, om du kan få dækning for alle eller nogle af dine udgifter ved sagen. Er du en person med en privat tvist undersøger vi, om du har retshjælpsdækning via dine forsikringer, eller om du har mulighed for at få fri proces til din sag. Hvis du vil læse mere om fri proces og retshjælp kan du læse her.

For at modvirke misforståelser - især om opgavens karakter og udgifterne herved – modtager du en ordrebekræftelse, hvis du er forbruger. Hvis du er en ny kunde, vil vi bede dig oplyse din data og du vil modtage vore forretningsbetingelser.

Fastsættelsen af et advokathonorar sker ud fra flere forskellige parametre. Det er blandt andet den tid, der er brugt på opgaven, den grad af specialistviden, opgavens løsning har krævet, de involverede juristers erfaring, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for kunden, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. 

Da vi tilstræber synlighed ved afregningen tages der udgangspunkt i medgået tid.

Vores timesatser er mellem ​2.200 - 2.500 kr. + moms

​ Den afregnede timesats afhænger af den konkrete sagstype, graden af specialisering og sagens omstændigheder.


Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med den endelige afregning af sagen kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug, idet et af advokatbranchens krav er, at et advokathonorar altid skal være rimeligt.


Kopiering og porto faktureres særskilt.


Alle udlæg til transport, kost og logi mv. viderefaktureres løbende uden tillæg. For kørsel ud af Herning Retskreds faktureres med statens takster. Inden for Herning Retskreds faktureres kørsel som udgangspunkt ikke særskilt.

​Normalt afregnes sagerne, når sagen afsluttes. Ved længerevarende sager a conto afregner vi i takt med, at processen skrider frem. I forbindelse med enhver afregning vil der være angivet de opgaver, som vi har udført i den periode, som afregningen vedrører. Det medgåede tidsforbrug på opgaven vil endvidere fremgå. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges fakturaen moms. Vore forretningsbetingelser kan du hente her.

​Er du utilfreds med vores salær, så kan du klage til Advokatnævnethttp://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Vi forbeholder os at opkræve et depositum af nye kunder, inden vi påbegynder arbejdet med en sag.

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Prispolitik

Åbenhed

Vi undersøger altid, om du
​har mulighed for fri proces.

Hvem er vi

Profil

Læs om
​Advokathuset Bliddal

KONTAKT

SEND DIN BESKED

Står du med nogle spørgsmål, så er du altid

velkommen til at kontakte os.

​Firmainformation

Advokathuset Bliddal
​CVR-/ApS-nr.: 29916462

Adresseinformation

Kontaktinformation

Telefon: 97 17 22 44

E-mail: paulex@paulex.dk