Din sag - vores sag

​Løsninger med fokus på mennesket

Mediation

Hvem er jeg?

Jeg er advokat, hedder Lotte Bliddal, og jeg er blevet mediatoradvokat (konfliktmægler) ved at gennemføre en efteruddannelse gennem Danske Advokater og blev færdig i maj måned 2010. Du kan se og læse mere om mig her.

Baggrundsinformation

Mediation/konfliktmægling er et alternativ til traditionel retssagsbehandling. Der er tale om en fortrolig og frivillig proces, hvor de konfliktramte parter mødes med en mediator, som fungerer som en upartisk fødselshjælper i bestræbelserne på at opnå forståelse og en løsning på konflikten. Ansvaret for konflikten og dens løsning tilhører parterne alene. Hvis du slet ikke ved noget om mediation, så vil jeg anbefale dig at læse mere her.

Du kan også downloade vores egen brochure om mediation her.

​​

Fordelene ved mediation er:


 • En hurtig og effektiv løsning på et problem eller en konflikt
 • Fortrolig proces
 • Konflikten tilhører parterne (ikke advokater, domstole eller andre)
 • Omkostnings- og tidsbesparende (tiden, hvor du bekymrer dig, minimeres, og
 • omkostningerne er mindre)
 • Mulighed for forståelse og en tilfredsstillende løsning for begge parter
 • Win-win situation i stedet for en vinder og en taber

​​

Min måde at gribe mediationen an på foregår således:

Før mødet:

 • Du og den anden part vil modtage information om mediationsprocessen og en mediationsaftale til gennemlæsning, underskrift og returnering. Som forberedelse til mødet vil du blive mødt med det store og meget interessante spørgsmål:"Hvad har den anden part brug for at høre fra dig og forstå, så parten vil være villig til at give dig det, som du ønsker dig?".

På mødet:

 • ​Vi mødes fysisk et aftalt sted typisk med deltagelse af advokater. På mødet vil vi sammen aftale nærmere omkring, hvad der skal ske på mødet, og det vil blive tydeliggjort, at både processen, konflikten og løsningen tilhører 100 % parterne. Jeg vil på ingen måde fungere som andet end en "fødselshjælper".
 • På mødet vil jeg indledningsvist og kort fortælle om mediationsprocessen, så der bliver skabt klarhed om mediationens rammer
 • Herefter får parterne altid lov til at redegøre for deres opfattelse af problemet/konflikten.
 • Dernæst præciserer vi i fællesskab problemfelterne ved afdækning af interesser og behov i stedet for at tage udgangspunkt i parternes krav.
 • I afdækningsprocessen fremkommer ofte nogle muligheder, og løsningsmodeller opbygges.
 • Gennem parternes forhandling fremkommer linierne til en aftale, og slutteligt indgår parterne en aftale, som realitetstestes og godkendes.

​​

Hvor lang tid tager det?

​Typisk varer en mediation fra 3 timer til en hel dag. Nogle gange aftales det, at der sker opfølgning på mediationen.

Hvad koster det?

​En mediation som varer op til en halv dag (4 timer) koster 12.000 kr. + moms. Varer mediationen en hel dag koster dette 20.000 kr. + moms. Hvis der aftales et opfølgningsmøde, vil vi sammen aftale en pris.

Hvorfor skal du vælge mig?

​Jeg er medlem af foreningen Danske Mediatoradvokater, som du kan læse mere om her.

​​

Jeg er et meget engageret menneske, som tror fuldt og fast på, at mediation er vejen frem til en løsning, som også holder fremadrettet.

Du skal altid vælge en mediator, som du har tillid til, og som du vurderer har de vigtige menneskelige egenskaber, som kan være med til at bidrage til en løsning. Hvis du ønsker at få kontakt til en anden mediator, kan du finde en her.​

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Prispolitik

Åbenhed

Vi undersøger altid, om du
​har mulighed for fri proces.

Hvem er vi

Profil

Læs om
​Advokathuset Bliddal

KONTAKT

SEND DIN BESKED

Står du med nogle spørgsmål, så er du altid

velkommen til at kontakte os.

​Firmainformation

Advokathuset Bliddal
​CVR-/ApS-nr.: 29916462

Adresseinformation

Kontaktinformation

Telefon: 97 17 22 44

E-mail: paulex@paulex.dk