Bredgade 20, 6920 Videbæk  |  E-mail: paulex@paulex​.dk  |  Tlf.: 9717 2244

Løsninger med fokus på mennesket

Generationsskifte

Vi har gennem årene rådgivet mange virksomheder, som har været udsat for et generationsskifte.

Et generationsskifte i en virksomhed er typisk en hel eller delvis overdragelse af virksomheden inden for eller uden for ejerens familiekreds.

Ofte skyldes generationsskiftet ejerens alder eller andre forhold inden for virksomheden eller inden for branchen generelt.

Selve generationsskiftet kan ske ved arv eller i levende live, og vi bistår bl.a. med udfærdigelse af dokumenter i relation hertil ud fra en individuel rådgivning af den enkelte virksomhed/den-nes ejer og de konkrete omstændigheder.

Når vi taler om generationsskifte, samarbejder vi oftest med sælgers/virksomhedens revisor i bestræbelserne på at finde den bedste løsning for alle. Vi vil gøre et generationsskifte til en proces, hvor du også kan koncentrere dig om din forretning.

Et generationsskifte finder oftest sted i samarbejde med sælgers revisor, hvor vor rådgivning og arbejde består bl.a. af følgende:

  1. hvilken juridisk virksomhedsform, der er mest hensigtsmæssig til det konkrete formål
  2. om overdragelse bør ske fuldt ud eller delvist eller alternativt ad flere omgange over en årrække (succcesivt)
  3. de skatte- og afgiftsmæssige forhold (hvordan undgår parterne at binde for mange likvider i overdragelsen, så selskabet kommer bedst muligt videre med den nye ejer samtidigt med, at der tages hensyn til både sælger og køber?)
  4. gennemgang og eventuel ajourføring af eksisterende aftaler med kunder og leverandører, så ny ejer undgår opsigelser fra kontraktparter, som følge af virksomhedsoverdragelsen
  5. ​plan for finansiering af generationsskiftet (kontanter, gave eventuelt kombineret med passivpost, gældsbrev, løbende ydelse og/eller nedslag i værdien grundet succession m.m.)
  6. ​udarbejdelse af overdragelsesaftaler, ejeraftaler og meddelelser til offentlige myndigheder
  7. tilbagerulningsklausul med returoverdragelsesmuligheder, hvor virksomheden kan overdrages retur med succession til sælger inden for de første 5 år uden særlige betingelser herfor
  8. afklaring af om testamente er relevant for sælger i forhold til eventuelle andre familiemedlemmer som følge af generationsskiftet

Ud over de anførte punkter, er der aldrig to generationsskifter, som er ens. Oftest skal der ske afklaring af en lang række øvrige spørgsmål, som altid afhænger af den konkrete situation.​

Kontakt advokat Lotte Bliddal for yderligere information.

Du kan læse mere uddybende om de relevante aspekter ved et generationsskifte i den artikel, du kan finde her.

​Bemærkning:​

​Opdatering 15. september 2019 - regeringen har netop varslet forhøjelser af afgifterne på generationsskifter og talt om afgifter på arv på 30 % af arveformuer på over 3 mio. kr.

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Prispolitik

Åbenhed

Vi undersøger altid, om du

har mulighed for fri proces.

Hvem er vi

Profil

Læs hvem Advokatfirmaet

Bliddal & Holmstrøm er.

KONTAKT

SEND DIN BESKED

Står du med nogle spørgsmål, så er du altid

velkommen til at kontakte os.

​Firmainformation

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm

CVR: 29916462

Adresseinformation

Bredgade 20

6920 Videbæk

Kontaktinformation

Telefon: 9717 2244

E-mail: paulex@paulex.dk