Vindmøller

Løsninger med fokus på mennesket

​Tlf.: 97 17 22 44

I Danmark bliver der flere og flere, der bliver naboer til store vindmøller. Det er selvfølgelig dejligt, at der i den grad bliver satset på alternative energikilder, men det ikke altid lige sjovt at komme til at bo op og ned af en vindmølle. Både lydgener og skyggekastning kan være en belastning både for levevilkårene og for ejendommens værdi.

Heldigvis er der mulighed for at søge erstatning, hvis man bor inden for en vis afstand til vindmøllerne. Her bliver taksationsmyndigheden sendt ud for at vurdere værditabet på ejendommen, men det er inden, at vindmøllerne bliver sat op, og vurderingen bliver dermed foretaget ud fra en illustration. Og det er kun, hvis værditabet udgør over én procent af ejendommens samlede værdi, at man får udbetalt erstatning.

Er man stadig utilfreds, er der mulighed for at anlægge en erstatningssag mod mølleopstillerne. Her skal man samtidig have for øje, at det ofte er naboer, man ellers har et godt forhold til, man kommer til at anlægge sag i mod.
Og ligesom når taksationsmyndigheden har været forbi, vil vurderingen her også typisk blive foretaget, inden møllerne er bygget.

Vil du vide mere, så kontakt advokatfuldmægtig Berit Holmstrøm på 9717 2244 eller bh@paulex.dk.

Videoforedrag af Berit Holmstrøm

Neden for kan du se et udsnit af advokatfuldmægtig Berit Holmstrøms foredrag om, hvordan man søger erstatning, når man bliver nabo til en vindmølle.

Du kan læse en brochure om emnet her.

​Johansen og Bliddal | CVR: 29916462 | Bredgade 20 | 6920 Videbæk | Telefon: 97172244 | E-mail: paulex@paulex.dk​​​